Heilbrigðisráðherra svarar háværu ákalli um tafarlausar aðgerðir

Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra hefur skipað starfshóp til að móta heildarstefnu í áfengis- og vímuvörnum. Stefnan á að taka til forvarna, meðferðar og eftirfylgni, endurhæfingar og lagaumhverfis. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá ráðuneytinu sem birt var á vef Stjórnarráðsins. Þá segir að gert sé jafnframt ráð fyrir því að hópurinn taki mið af mismunandi þörfum ólíkra hópa.

„Ég vænti mikils af hópnum því þetta er mikilvægt samfélagslegt málefni og því brýnt að gera betur“

„Sú stefna sem unnið hefur verið eftir undanfarin ár er frá árinu 2013. Endurskoðun er því tímabær í ljósi margvíslegra breytinga sem orðið hafa á undanförnum árum, hvort sem litið er til samfélagslegra breytinga, viðhorfa til áfengis- og vímuefnavanda eða þekkingar á sviði forvarna og meðferðar. Ég vænti mikils af hópnum því þetta er mikilvægt samfélagslegt málefni og því brýnt að gera betur,“ segir Willum Þór.

100 falla fyrir fíkninni á ári hverju

Það má segja að Willum Þór sé með þessu að svara ákalli þeirra sem hafa á undanförnum dögum vakið athygli á alvarlegri stöðu hér á landi þegar það kemur að meðferðarúrræðum og stöðu þeirra sem glíma við fíknisjúkdóm. Þeirra á meðal er fyrrum fjölmiðlamaðurinn og núverandi þingmaðurinn Sigmar Guðmundsson. Hann benti til að mynda á þá staðreynd í fjölmiðlum í vikunni að um það bil hundrað manns séu að deyja á ári hverju úr fíknisjúkdómum. Þá bar hann það saman við banaslys í umferðinni og sagði að ef hundrað manns myndu deyja í umferðinni á Íslandi á einu ári þá væri búið að snúa öllu við til að laga ástandið.

„Starfshópurinn skal í störfum sínum hafa hliðsjón af vísindum, gagnreyndri þekkingu, klínískum leiðbeiningum og alþjóðlegum stöðlum“

Tveir starfshópar nú að störfum

Í tilkynningunni frá heilbrigðisráðuneytinu kemur fram að ráðherra hafi í september skipað annan starfshóp sem vinnur að stefnumótun á sviði skaðaminnkunar ásamt aðgerðaáætlun. Enn fremur var á liðnu ári samþykkt á Alþingi þingsályktunartillaga heilbrigðisráðherra um aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til ársins 2030 og á grundvelli hennar stofnað geðráð, sem er samráðsvettvangur um geðheilbrigðismál. Í skipunarbréfi starfshóps um stefnumótun í áfengis- og vímuvörnum er lögð áhersla á tengsl þarna á milli, enda mikilvægt að tryggja samræmi við mótun stefnu og aðgerða á þessu víðfeðma og mikilvæga málefnasviði.

„Starfshópurinn skal í störfum sínum hafa hliðsjón af vísindum, gagnreyndri þekkingu, klínískum leiðbeiningum og alþjóðlegum stöðlum. Jafnframt er gert ráð fyrir því að stefnan taki mið af mismunandi þörfum hópa m.t.t. meðferðar við fíknisjúkdómum, s.s. ungmenna, kvenna, aldraðra, hinsegin fólks og einstaklinga með alvarlegan langvinnan fíknivanda. Þess er jafnframt vænst að starfshópurinn geri tillögur að aðgerðum til að framkvæma stefnuna ásamt kostnaðaráætlun,“ segir í tilkynningunni.

Gert er ráð fyrir að hópurinn skili heilbrigðisráðherra niðurstöðum sínum fyrir 1. september næstkomandi.

Starfshópinn skipa:

Kristín I. Pálsdóttir, tilnefnd af Rótinni, formaður starfshópsins.
Helga Sif Friðjónsdóttir, án tilnefningar, heilbrigðisráðuneyti .
Birna Sigurðardóttir, tilnefnd af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti.
Kjartan Jón Bjarnason, tilnefndur af dómsmálaráðuneyti.
Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti.
Sveinbjörn Kristjánsson, tilnefndur af embætti landlæknis.
Guðlaug Unnur Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
Elías Guðmundsson, tilnefndur af Krýsuvíkursamtökunum.
Guðrún Dóra Bjarnadóttir, tilnefnd af Landspítala.
Ingunn Hansdóttir, tilnefnd af SÁÁ.
Starfsmaður hópsins er Andrea Jónsdóttir, heilbrigðisráðuneytinu.

Auglýsing

læk

Instagram